5fc792313c5e6

Cafe Prostoru_ Praha

Ještě při studiu na vysoké škole jsme si přičichli ke kávě a bylo uvařeno. Věděli jsme, že chceme kávou žít a taky ji připravovat lidem. A je to už pěkných pár let dozadu. Vyrostli jsme, dnes máme rodinu a děti a taky velikánskou kavárnu Cafe Prostoru_ v budově Národní Technické Knihovny v Praze. Studentům a taky místním obyvatelům tu prodáváme všelikou kávu a taky spoustu piva. Poskytujeme flexibilní zaměstnání pro asi 30 převážně studentů. Podporujeme zaměstnávání lidí s mentálním handicapem. Nejsme fastfood. Tvoříme Prostor_, který smysluplně slouží svému okolí.